2, 4-D DIAZINES DIMETHOATE
2, 4-DB DIAZINON DINITRO-ORTHOCRESOL (DNOC)
DAFFODIL DICAMBA DINITROPHENOLS
DALAPON DICHLOBENIL DINOCAP
DAPHNE DICHLORVOS DINOTERB
DARNEL DICOFOL DIOXATHION
DDT (dichlorodiphenyl-trichloroethane) DIEFFENBACHIA DIPHACINONE
DEADLY NIGHTSHADE DIELDRIN DIPYRIDILIUMS
DELTAMETHRIN (decamethrin) DIENOCHLOR DIQUAT
DEMETON-S-METHYL SULPHONE DIETHION DISULFOTON
DENOSEB DIFENACOUM DIURON
DI-ALLATE DIFLUBENZURON  
DIALYPHOS DIMETACHLOR